ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ στα ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Κατασκευή γραφειακών χώρων.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΕΤ

Ανακαίνιση 5ου και 6ου ορόφου για την στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΥΠΕΤ.